.....
1997 yılında Ankara'da kurulan firmamız, kurumsal müşterilerimize network çözümleri sunarak ve kendini bu alanda geliştirmeye adamıştır.

.....1998 yılında özelleşmiş kardiyoloji yazılımını geliştirmeye başlayan firmamız, bu çalışmlarının sonucunu 2000 yılında almıştır. 2000 yılında ilk olarak Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü'nde kullanılmaya başlayan ve daha sonra Türkiye çapında yirmibir merkezde tercih edilen Kardiyoloji Otomasyonu Programımız için halen geliştirme çalımalarımız devam etmektedir.

.....2004 yılında zorunlu bir tesadüf ile çalışmaya başladığımız Askeri Kurumlarla ticari ilişkimiz büyümüş, daha sonradan Bimed A.Ş. firması ile birlikte yaptığımız başarılı projeler ile daha da gelişmiştir.

.....
Amacımız, kurumsal müşterilerimize bilişim danışmanlığı yaparak, doğru ürünlerin tespit edilmesini sağlayarak, ihtiyaçları doğrultusunda uygun bileşenlerle çalışmalrını sağlamak ve bu sayede ekonomiye direkt veya dolaylı olarak katkı sağlamaktır.